PIMOT

Przemysłowy Instytut Motoryzacji to instytut badawczy, który patronuje kampanii „Ciąża i pasy”.

Głównym obszarem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, a także praca nad najnowszymi wynikami badań naukowych i ich wdrażanie.

Cała działalność odbywa się w tematyce nauk technicznych i przyrodniczych oraz biotechnologii.

PIMOT prowadzi i organizuje konferencje naukowe, seminaria, szkolenia i kursy dokształcające, w tym nauki jazdy, a także szkolenia specjalistyczne i różne formy kształcenia ustawicznego. Prowadzone są również szkolenia na prawo jazdy osób z niepełnosprawnością.

Pośrednimi odbiorcami prac Instytutu są wszyscy użytkownicy pojazdów, a więc każdy z nas. Bezpośredni odbiorcy to między innymi różnego rodzaju przedsiębiorstwa, producenci pojazdów, wyższe uczelnie techniczne, jednostki administracji państwowej.

 

logo_PIMOT