Statystyki

Statystyki sporządzone w różnych krajach dostarczają nam wiele cennych informacji. Niezależnie od różnic kulturowych skala niektórych zjawisk jest porównywalna, a ich przyczyny i konsekwencje bywają podobne lub wręcz identyczne.

Wypadki samochodowe jako główna przyczyna urazów wśród ciężarnych

Jak pokazują badania dotyczące profilaktyki ciąży urazy są najczęstszą przyczyną śmierci kobiet w ciąży. Częściej jednak ich wynikiem jest śmierć płodu (w stosunku 1:3).

Badania przeprowadzone w 2005 r. w Stanach Zjednoczonych wykazały, że na 77,321 przypadków kobiet, u których odnotowano urazy, 1 195 było w ciąży (IKOSSI, D.G., LAZAR, A.A., MORABITO, D. et al. (2005)).

Wśród tych ostatnich do przyczyn urazów należały odpowiednio:

70.4% – wypadki samochodowe

11.6% – akty przemocy

9.3 %  – upadki

3.1% – inne niezamierzone urazy

2.1% – potrącenia pieszych

<1% – samobójstwa

Wypadki jako główna przyczyna urazów wśród ciężarnych.

Wypadki jako główna przyczyna

Jak widać więc z powyższych statystyk, wypadki należą do najczęstszych przyczyn urazów.

Dla porównania zbadano także grupę poszkodowanych kobiet, które nie były w czasie wypadku w ciąży:

54.7 % – wypadki samochodowe

13.1 %  – upadki

11.4 % – inne niezamierzone urazy

10 % – akty przemocy

4.5% – potrącenia pieszych

4.4 % – rower lub inny sposób odpoczynku

1.9% – samobójstwa

Wypadki jako główna przyczyna urazów wśród kobiet nie będących w ciąży.

Wypadki jako główna przyczyna urazów wśród kobiet nie będących w ciąży.

Z obu powyższych statystyk wynika, że niezależnie od stanu, w którym znajdują się kobiety, głównym zagrożeniem są wypadki komunikacyjne.

Dodatkowo okazało się, że tylko 66% kobiet w ciąży miało zapięte pasy podczas wypadku.

Badania ankietowe na innej grupie ciężarnych wykazały, że tylko 73% ankietowanych potrafi zapiąć pasy poprawnie.

Pierwsze analizy wypadków samochodowych

Po raz pierwszy nad problemem ciężarnych kobiet pochylono się już na początku lat ’70, aby zbadać, czy pasy rzeczywiście chronią je przed śmiertelnymi skutkami wypadków.

Pierwsze badania nad bezpieczeństwem kobiet w ciąży w samochodach przeprowadzono w 1971 roku, udowadniając, że śmiertelność wśród kobiet w ciąży, które nie zapinały pasów bezpieczeństwa, a tymi, które zapinały, była większa o połowę (American Medical Association Committee on Medical Aspects of Automobile Safety During Pregnancy (1972)). W kolejnym, 1972 roku American Medicine Association zalecało używanie pasów kobietom w ciąży, a w 1991 roku American College of Obstetricians and Gynaecologists przygotował specjalne wytyczne, jak poprawnie zapinać pasy w czasie ciąży. Te same zasady powtarzano w kolejnych latach w innych krajach (Automobile passenger restraints for children and pregnant women. American College of Obstetricians and Gynaecologists (ACOG) (1992)).

Także inne instytucje, w miarę rozwoju motoryzacji i wiedzy o bezpieczeństwie, zaczęły gromadzić dane z wypadków i zlecać ich analizy.  Do nich należał m.in. koncern Renault, który w 1984 roku zbadał 49 przypadków ciężarnych kobiet, które uległy wypadkom, a które to przypadki  znajdowały się w ich bazie danych. Wszystkie kobiety, które miały zapięte pasy (42) nie ucierpiały poważnie podczas wypadku, 3 z niezapiętymi pasami zmarły, a 4 ucierpiały bardzo poważnie (HARTEMANN, F., HENRY, C. FAVEJON, G., et. al. (1984)).

Dwa lata później w Orange County w Kalifornii zlecono badanie dziewięciu przypadków ciężarnych kobiet, które właśnie tam zginęły w wypadkach samochodowych. Wykazało ono, że żadna z nich nie miała zapiętych pasów, większość kierowała pojazdem i zderzyły się podczas wypadku z kierownicą (AGRAN PF, DUNKLE DE, WINN DG, KENT D. (1986)).

Rodzaje urazów, na które narażony jest płód

Śmierć dziecka następuje nie tylko w momencie, gdy ginie matka. Najczęstszą przyczyną śmierci płodu, czyli najczęściej poronień są tzw. “tępe urazy” (czyli: wypadki samochodowe, upadki, urazy pieszych, napaści oraz utonięcia), a wśród nich najczęstsze są wypadki samochodowe – ok 38% śmierci płodu. Zalicza się do nich głównie odklejenie łożyska.

Urazy płodu.

Najczęstsze przyczyny śmierci płodu.

Badania (WEINTRAUB, A Y., LERON, E. i MAZOR, M. (2006) wykazały, że 70% śmierci płodu następuje jako rezultat odklejenia się łożyska.  Dla porównania  <5% stanowi wcześniactwo. Bezpośrednie urazy płodu stanowią 1% . Wynika to z tego, że płód jest dobrze chroniony przez powłoki ciała matki. Bardzo rzadko pojawiają się obrażenia czaszki płodu (w przypadku zaawansowanej ciąży). Najrzadszym (i najpoważniejszym) urazem jest przerwanie macicy, ok. 0,6% (śmiertelne również dla matki, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, ze względu na złe rozpoznanie urazu).

Do powikłań, które pojawiają się częściej u poszkodowanych ciężarnych niż kobiet nie będących w ciąży, należą także krwotoki.

Badanie (KLINICH, K.D., FLANNAGAN, C.A.C., RUPP, J.D. et al. (2008)), w którym porównano grupę ciężarnych, które uległy wypadkom (badano tylko przypadki po 20 tygodniu ciąży, aby wykluczyć przypadki naturalnych poronień) pod kątem zapinania pasów bezpieczeństwa i ich skutków przyniosło następujące rezultaty:

29 % kobiet zapinających prawidłowo pasy doświadczyło urazów

50% kobiet zapinających pasy nieprawidłowo doświadczyło urazów

80% kobiet, które nie zapięły pasów bezpieczeństwa doświadczyło urazów

We wszystkich tych przypadkach wypadki były poważne.

Poprawność użycia pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży.

Poprawność użycia pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży.

Badania te dowiodły, że poprawne zapięcie pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży redukuje ryzyko urazów o 84%.

Pasy w ciąży podczas wypadku.

Pasy w ciąży podczas wypadku.

Opracowano na podstawie: Bibliografia

 

Zostań ambasadorką ogólnopolskiej kampanii Ciąża i Pasy!

Posted by on 16:33 in Aktualności | 0 comments

Zostań ambasadorką ogólnopolskiej kampanii Ciąża i Pasy!

Kampania społeczno-informacyjna Ciąża i Pasy została zainicjowana przez Pawła Kurpiewskiego, biomechanika zderzeń i twórcę fotelik.info. Jej celem jest m.in. uświadomienie mamom oczekującym dziecka, jak ważne jest dla nich zapinanie pasów bezpieczeństwa, i to zapinanie ich w sposób poprawny. W różnych miastach Polski kobiety w ciąży biorą udział w warsztatach prowadzonych przez specjalistów ds. bezpieczeństwa w samochodzie.  Zostań ambasadorką kampanii Ciąża i pasy i pomóż zadbać nam o bezpieczeństwo kobiet w ciąży! Inicjatorzy kampanii...

read more

Dziennik Fakt promuje kampanię fotelik.info Ciąża i Pasy

Posted by on 18:18 in Aktualności, Media o nas | 0 comments

Dziennik Fakt promuje kampanię fotelik.info Ciąża i Pasy

Kampania Ciąża i Pasy, zapoczątkowana przez fotelik.info, nabiera rozgłosu. Dziennikarze gazety Fakt wzięli udział w warsztatach dla kobiet w ciąży w Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info w Chorzowie i podjęli temat na łamach tego ogólnopolskiego dziennika. W jaki sposób “Fakt” dołączył do kampanii Ciąża i Pasy oraz co napisał na temat konieczności zapinania pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, można przeczytać pod tym linkiem: Zapinaj pasy w ciąży! Zajęcia i lekcja pokazowa Pawła Kurpiewskiego, biomechanika zderzeń i eksperta ds....

read more

Jeff R. Crandall

Posted by on 11:38 in Wspiera nas Świat nauki | 0 comments

Jeff R. Crandall

Jeff R. Crandall – profesor powiązany z Polską za sprawą żony pochodzącej z Bieszczadów oraz licznych wykładów dla studentów Politechniki Warszawskiej. Jako pierwszy z międzynarodowego środowiska naukowego poparł inicjatywę zmiany polskiego prawa w zakresie objęcia kobiet w ciąży obowiązkiem zapinania pasów bezpieczeństwa. Podpisał się pod pomysłem – dosłownie i w przenośni. Kim jest? Długo by opowiadać. Jego CV ma 45 stron (!), z czego 37 stron zajmuje wyliczenie publikacji. Wymieńmy więc tylko kilka najważniejszych funkcji przez niego...

read more

Jac Wismans

Posted by on 14:18 in Wspiera nas Świat nauki | 0 comments

Jac Wismans

Jac Wismans – założyciel SAFETEQ, profesor wizytujący na Chalmers University of Technology (Szwecja) zajmujący się tam tematyką bezpieczeństwa w motoryzacji. Wcześniej związany również z Eindhoven University of Technology w Holandii i Graz University of Technology w Austrii. Autor wielu publikacji z zakresu bezpieczeństwa pojazdów oraz laureat kilku nagród. Prof. Dr Wismans jest członkiem Rady IRCOBI oraz członkiem Stapp Car Crash Conference Advisory Board, przewodniczącym EEVC WG 12 „Crash Dummies” i koordynatorem FISITA 2014 World Congress...

read more

Lotta Jakobsson

Posted by on 13:58 in Wspiera nas Świat nauki | 0 comments

Lotta Jakobsson

Lotta Jakobsson – od lat związana z laboratorium Volvo, obecnie Senior Technical Leader Safety w Volvo Car Corporation i adiunkt na Chalmers University of Technology. Bez wątpienia należy do grona najbardziej poważanych osób zajmujących się bezpieczeństwem w samochodach na świecie. Dr Jakobsson bez wahania poparła inicjatywę zmiany prawa w Polsce w zakresie użycia pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży, gdy tylko się o niej dowiedziała. Jej badania dotyczą przede wszystkim obrażeń ponoszonych przez dzieci w wypadkach samochodowych....

read more

Masahito Hitosugi

Posted by on 13:12 in Wspiera nas Świat nauki | 0 comments

Masahito Hitosugi

Masahito Hitosugi – lekarz medycyny sądowej. Wchodził w skład zespołu prowadzącego badania z użyciem manekina reprezentującego kobietę w ciąży, o nazwie MAMA-2B (takie manekiny na całym świecie można policzyć na palcach jednej ręki). Na bazie rezultatów tych właśnie badań zmieniono prawo w Japonii, gdzie do 2008 roku kobiety ciężarne były zwolnione z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa. Dr Hitosugi nie tylko chętnie udostępnił wyniki badań na rzecz inicjatywy podobnej zmiany prawa w Polsce, ale zadeklarował chęć pomocy przy dalszej pracy...

read more

Murray Mackay

Posted by on 13:02 in Wspiera nas Świat nauki | 0 comments

Murray Mackay

Murray Mackay – pionier biomechaniki zderzeń, założyciel Centrum Badań Wypadków w Birmingham, specjalista w zakresie biomechaniki urazów oraz ekspert przez wiele lat prowadzący analizy i badania na miejscach wypadków samochodowych. Założyciel i były prezes Międzynarodowej Rady Badawczej Biomechaniki Zderzeń (IRCOBI), a także Parlamentarnej Rady Doradczej ds. Bezpieczeństwa Transportu (PACTS; Wielka Brytania) oraz Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC). Pracował dla Światowej Organizacji Zdrowa (WHO) jako konsultant w temacie...

read more

Ciąża i Pasy w TVP2 – Pytanie na Śniadanie

Posted by on 15:25 in Aktualności, Media o nas | 0 comments

Ciąża i Pasy w TVP2  – Pytanie na Śniadanie

Przyszłe mamy powinny wyjątkowo dbać o swoje bezpieczeństwo. W programie “Pytaniu na Śniadanie” w TVP 2 opowiadał o tym biomechanik zderzeń – Paweł Kurpiewski. Kobiety w ciąży tradycyjnie otaczane są nadzwyczajną opieką. Również w czasie jazdy samochodem kobieta ciężarna, czy to jako pasażer, czy kierowca, musi uważać na wiele rzeczy, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że wraz ze zmianami w budowie anatomicznej komplikuje się jej sytuacja wewnątrz pojazdu. Polskie przepisy ruchu drogowego niestety zwalniają kobiety w ciąży z...

read more

O Ciąży i Pasach po raz pierwszy w telewizji

Posted by on 14:53 in Media o nas | 0 comments

O Ciąży i Pasach po raz pierwszy w telewizji

O bezpieczeństwie kobiet w ciąży mówimy już od dawna. Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń, o problemie niezapinania pasów przez przyszłe mamy mówił już 4.12.2008 roku na antenie TVP 2, w programie Odety Moro-Figurskiej “Porannik Młodej Mamy”.     Materiał nakręcono w Domu VOLVO, gdzie ekspert opowiedział o ochronie ciężarnych i noszonych przez nie dzieci przed skutkami zderzeń samochodowych.  Dlaczego właśnie tam? Kilka lat wcześniej to właśnie VOLVO opublikowało badania udowadniające, że nawet kolizja przy tak małej...

read more

Poznaj pierwsze ambasadorki kampanii Ciąża i Pasy i zapisz się na szkolenie!

Posted by on 12:01 in Aktualności | 0 comments

Poznaj pierwsze ambasadorki kampanii Ciąża i Pasy i zapisz się na szkolenie!

Pierwsze ambasadorki kampanii Ciąża i Pasy przeszły szkolenie i dostały oficjalne certyfikaty ukończenia kursu. Chcesz również zostać ambasadorką? Sprawdź, jak to zrobić! Pierwsze ambasadorki kampanii fotelik.info Ciąża i Pasy zdobywają certyfikaty. A czy Ty zapisałaś się już na szkolenie? Pani Gabriela z Krakowa (na zdjęciu z lewej) jest instruktorką jazdy i właśnie została jedną z pierwszych ambasadorek kampanii Ciąża i Pasy. Zrobiła to, aby uświadamiać w kwestii zapinania pasów w ciąży (i nie tylko) kobiety, które robią u niej kurs prawa...

read more

Jeden wypadek, trzy uratowane życia. Fotelik RWF ocalił dziecko, a pasy – mamę w ciąży

Posted by on 12:07 in Aktualności, Wasze historie | 0 comments

Jeden wypadek, trzy uratowane życia. Fotelik RWF ocalił dziecko, a pasy – mamę w ciąży

Uratowani dzięki fotelik.info ze zderzenia z prędkością 100km/h: roczne dziecko w foteliku tyłem do kierunku jazdy i mama w 37. tygodniu ciąży poprawnie zapięta w pasy bezpieczeństwa! Do wypadku doprowadził kierowca, który zajechał drogę ciężarnej Pani Natalii, podróżującej z mężem i 15-miesięczną córką Redakcja fotelik.info dostała wstrząsającą wiadomość. Nasza czytelniczka i klientka opisała w niej wypadek drogowy, w którym uczestniczyła kilka dni wcześniej. Pani Natalia (w 37. tygodniu ciąży) wraz z mężem, który kierował pojazdem, i...

read more

Portal mjakmama24.pl o kampanii: Ciąża i Pasy

Posted by on 09:29 in Aktualności, Media o nas | 0 comments

Portal mjakmama24.pl o kampanii: Ciąża i Pasy

Polska, ciągle jako jeden z nielicznych krajów w Europie, pozwala pozwala na niezapinanie pasów kobietom w ciąży. Tym razem, tematem zainteresował się internetowy portal dla mam, który nagłaśnia Ogólnopolską kampanię fotelik.info: Ciąża i Pasy Portal internetowy mjakmama24.pl o kampanii Ciąża i Pasy. – “W tej chwili w Europie tylko Bułgaria, Grecja, Rumunia, Włochy i Polska pozwalają kobietom w ciąży nie zapinać pasów bezpieczeństwa – tłumaczy Paweł Kurpiewski, biomechanik zderzeń z Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info....

read more

Szkolenie w fotelik.info w ramach kampanii Ciąża i Pasy

Posted by on 09:26 in Aktualności, Warsztaty i pokazy | 0 comments

Szkolenie w fotelik.info w ramach kampanii Ciąża i Pasy

W Centrum Bezpieczeństwa fotelik.info w Warszawie, odbyło się szkolenie z historii biomechaniki ciąży. Kadra fotelik.info wzięła udział w wykładach, a prelegentami byli między innymi biomechanicy zderzeń czy inżynierzy kierunków biomedycznych. Na zdjęciu widzimy kobiecą miednicę. Potrafisz znaleźć na niej kolce biodrowe przednie górne? Podczas wewnętrznego szkolenia, kadra fotelik.info mogła zapoznać się między innymi z: ⚫historią biomechaniki ciąży;⚫procesem tworzenia manekinów kobiety ciężarnej;⚫procesem tworzenia crash-testów;⚫autorskimi...

read more

Największy w Polsce, festiwal wózków biegowych! Na miejscu eksperci z kampanii Ciąża i Pasy!

Posted by on 09:21 in Aktualności, Warsztaty i pokazy | 0 comments

Największy w Polsce, festiwal wózków biegowych! Na miejscu eksperci z kampanii Ciąża i Pasy!

Paweł Kurpiewski – biomechanik zderzeń i ekspert ds bezpieczeństwa dzieci w samochodzie oraz Rafał Boguta – dyrektor Przetestuj-wózek, vloger, prywatnie tata 5-ki dzieci, byli gośćmi TV Republika. W programie opowiedzieli o festiwalu odbywającym się właśnie w Przetestuj-wózek oraz o konieczności zapinania pasów przez kobiety w ciąży. O największym festiwalu wózków biegowych w Polsce, ale i kampanii Ciąża i Pasy dla Telewizji Republika opowiadał Paweł Kurpiewski i Rafał Boguta. Biegasz? A może lubisz długie, szybkie spacery z...

read more

Portal KOBIETY I MEDYCYNA o kampanii Ciąża i Pasy w Przetestuj-wózek!

Posted by on 09:15 in Aktualności, Media o nas | 0 comments

Portal KOBIETY I MEDYCYNA o kampanii Ciąża i Pasy w Przetestuj-wózek!

Portal internetowy KOBIETY I MEDYCYNA to kolejne medium, które wspiera i promuje kampanię Ciąża i Pasy. Przypominamy, że dzisiaj (27.08) odbywa się ostatni dzień Festiwalu w Przetestuj-wózek. Więcej o nim przeczytasz tu: Największy w Polsce festiwal wózków biegowych! Na miejscu eksperci z kampanii Ciąża i Pasy Kampania Ciąża i Pasy, będzie tam obecna od godziny 12.00 do 15.00. Do promocji społeczno-informacyjnej kampanii Ciąża i Pasy angażuje się coraz więcej mediów, w tym portal Kobiety i Medycyna. Organizatorzy kampanii Ciąża i Pasy chcą...

read more

Portal Dziecko w Warszawie apeluje do mam w ramach kampanii Ciąża i Pasy: w ciąży zapinaj pasy!

Posted by on 08:44 in Aktualności, Media o nas | 0 comments

Portal Dziecko w Warszawie apeluje do mam w ramach kampanii Ciąża i Pasy: w ciąży zapinaj pasy!

Trwa ogólnopolska kampania społeczno-informacyjna Ciąża i Pasy, zainicjowana przez Pawła Kurpiewskiego, biomechanika zderzeń i twórcę fotelik.info. Organizatorzy kampanii mówią o konieczności prawidłowego zapinania samochodowych pasów bezpieczeństwa przez kobiety w ciąży. Tylko prawidłowo zapięte pasy są gwarancją bezpieczeństwa dla mamy i jej nienarodzonego dziecka. Prawidłowo zapięte pasy podczas jazdy autem chronią nie tylko przyszłą mamę, ale też jej nienarodzone dziecko. Polska jest jednym z pięciu krajów w Europie, który pozwala...

read more

Wywiad z mgr inż. Anną Tomaszewską na temat bezpieczeństwa kobiet w ciąży w samochodach

Posted by on 08:21 in Aktualności | 0 comments

Wywiad z mgr inż. Anną Tomaszewską na temat bezpieczeństwa kobiet w ciąży w samochodach

Podczas jazdy samochodem każdy, nawet kobieta w ciąży powinien prawidłowo zapiąć samochodowe pasy bezpieczeństwa. Mgr inż. Anna Tomaszewska, ekspert fotelik.info w temacie Ciąża i Pasy, udzieliła wywiadu czytelnikom portalu M jak mama. Opowiedziała o najczęstszych mitach i błędach popełnianych w ciąży podczas jazdy jazdy samochodem. Jak bezpiecznie podróżować autem w ciąży? To pytanie często zadawane przez czytelniczki portalu M jak mama. W wywiadzie (tutaj przeczytasz całość: Jak bezpiecznie podróżować w ciąży – wywiad z mgr inż. Anną...

read more

Radom: technik fotelik.info Jan Górecki, poprowadził zajęcia w ramach kampanii Ciąża i Pasy

Posted by on 06:44 in Aktualności, Warsztaty i pokazy | 0 comments

Radom: technik fotelik.info Jan Górecki, poprowadził zajęcia w ramach kampanii Ciąża i Pasy

Technik fotelik.info Jan Górecki przeprowadził w Akademii Radzenia i Rodzenia BeBa warsztaty dla kobiet w ciąży w ramach kampanii Ciąża i Pasy. Czego dotyczyły zajęcia praktyczne i jaka wiedza została przekazana? W warsztatach uczestniczyli rodzice spodziewający się dziecka. Podczas części teoretycznej mamusie i tatusiowie dowiedzieli się: ⚫jak poprawnie zapinać pasy bezpieczeństwa; ⚫co może grozić dziecku podczas wypadku, kiedy kobieta ma niezapięte pasy; ⚫czy adapter do pasów dla kobiet w ciąży jest potrzebny każdej mamie; ⚫gdzie znajdują...

read more

Radom: warsztaty w Akademii Radzenia i Rodzenia BeBa w ramach kampanii Ciąża i Pasy

Posted by on 09:33 in Aktualności, Warsztaty i pokazy | 0 comments

Radom: warsztaty w Akademii Radzenia i Rodzenia BeBa w ramach kampanii Ciąża i Pasy

Warsztaty w Akademii Radzenia i Rodzenia BeBa w Radomiu odbyły się w ramach ogólnopolskiej kampanii Ciąża i Pasy. Technik fotelik.info Michał Brzeziński przekonywał kobiety w ciąży o potrzebie zapinania pasów bezpieczeństwa i uczył, jak to robić poprawnie. W części teoretycznej warsztatów panie mogły dowiedzieć się między innymi: ⚫ dlaczego należy zapinać pasy bezpieczeństwa; ⚫ jak robić to prawidłowo; ⚫ czym jest adapter do pasów dla kobiet w ciąży i kiedy go używać; ⚫ gdzie znajdują się kolce biodrowe i jak je wykorzystać; ⚫ dlaczego zimą...

read more