Instytucje i firmy

Kampania „Ciąża i pasy” jest przedsięwzięciem tak ważnym społecznie, że wspierają ją liczne instytucje i firmy, od lat zaangażowane w działania na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie z nich swoim doświadczeniem i wiedzą wspierają zarówno działania zmierzające do zmiany prawa w Polsce, jak też edukację jak najszerszego grona odbiorców.