Wspierają nas

Inicjatywę zmiany przestarzałego przepisu zwalniającego polskie kobiety z zapinania pasów bezpieczeństwa podczas ciąży poparł szereg instytucji, organizacji, przedstawicieli świata nauki i osób publicznych: