Mitchel A. Garber

mitchell a. garberMitchel A. Garber – psycholog/socjolog, lekarz, bioinżynier. Posiada ponad 20 lat doświadczenia (wojskowego i cywilnego) w badaniach wypadków powstałych w każdego typu rodzaju transportu – uczestniczył w ponad 1.000 dochodzeń powypadkowych. Specjalizuje się w analizie medycznej, polityce transportu, czynnikach ludzkich i ergonomii, dochodzeniach powypadkowych i rekonstrukcjach wypadków oraz przyczynach urazów

Członek Aerospace Medical Association, American Society of Safety Engineers, Human Factors and Ergonomics Society, Association for the Advancement of Automotive Medicine oraz American College of Occupational and Environmental Medicine.