Erwan Lecuyer

Erwan Lecuyer – badacz, inżynier biomechanik w Laboratory of Accidentology, Biomechanics and human behaviour we Francji. Specjalista zajmujący się przede wszystkim symulacjami i modelami komputerowymi oraz ich rozwojem.