Cezary Rzymkowski

Cezary RzymkowskiCezary Rzymkowski – kierownik Pracowni Metod Komputerowych Biomechaniki i Inżynierii Bezpieczeństwa (ViSEB) na Politechnice Warszawskiej. Dr inż. Rzymkowski jest również członkiem EEVC (European Enhanced Vehicle-safety Committee), Working Group 22 “Virtual Testing” oraz oficjalnym reprezentantem Politechniki Warszawskiej w Stowarzyszeniu “Integrated Safety Network”. Jego zainteresowania i badania naukowe dotyczą przede wszystkim komputerowych metod biomechaniki zderzeń, bezpieczeństwa biernego w pojazdach drogowych oraz zagadnień bezpieczeństwa w konstrukcji szybowców.