Świat nauki

Przedstawiamy pokrótce sylwetki polskich i zagranicznych przedstawicieli świata nauki – inżynierów, biomechaników, lekarzy i in.  – którzy poparli (i nadal wspierają) zmianę archaicznego prawa w Polsce zwalniającego kobiety w ciąży z obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Ich poparcie wynika z szerokiej wiedzy w zakresie fizyki, anatomii i ochrony człowieka w pojeździe oraz obrażeń, jakie odnosi on w samochodzie w różnego typu okolicznościach.  Część z wymienionych osób zaangażowana była również w badania analizujące, co dzieje się z kobietą i dzieckiem, które nosi, w czasie wypadku lub gwałtownego hamowania – porównując sytuacje, gdy kobieta pasy ma zapięte dobrze,  źle lub wcale.

Jeff R. Crandall (USA)

Murray Mackay (Wielka Brytania)

Masahito Hitosugi (Japonia)

Ricardo J. Alves de Sousa (Portugalia)

Koshiro Ono (Japonia)

Lotta Jakobsson (Szwecja)

Erwan Lecuyer (Francja)

Jac Wismans (Holandia)

Cezary Rzymkowski (Polska)

King-Hay Yang (USA)

Andrea Costanzo (Włochy)

Mitchel A. Garber (USA)