Polityka prywatności

Administratorem serwisu www.ciazaipasy.pl jest E4S Joanna Kurpiewska z siedzibą w Warszawie, 02-495, przy ulicy Ryżowa 29, NIP: 1132362344 REGON: 14720835. Administrator gwarantuje bezpieczeństwo danych osobowych, które są wprowadzane i przetwarzane w związku z korzystaniem www.ciazaipasy.pl, poprzez stosowanie zabezpieczeń ich poufności i wykorzystywanie zgodnie z przedstawionymi poniżej zasadami.

  1. Anonimowość:

Korzystając ze strony www.ciazaipasy.pl pozostajesz anonimowy tak długo, aż nie zdecydujesz inaczej. Dokonując działań właściwych dla konkretnych usług serwisu, z którymi związana jest konieczność ujawnienia niektórych danych osobowych ( np. korzystanie z czata z obsługą, składanie zamówień) wszystkim podmiotom spełniającym wymogi do tego, aby móc się zapoznać z treścią tych ogłoszeń. Wówczas ujawniane są tylko następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, ewentualnie numer telefonu. Ponadto informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są wykorzystywane przez Administratora w celach technicznych, związanych z administracją serwerów serwisu.

  1. Cel zbieranie danych i informacji o Użytkowniku.

Poza celami realizacji podpisanie petycji na stronie www.ciazaipasy.pl . Administrator serwisu zbiera i przetwarza informacje w następujących celach:

reakcja na zapytania, prośby, uwagi,
personalizacja przeglądanych przez Użytkownika stron;
sprawdzania i identyfikacji uprawnień dostępu do poszczególnych zasobów serwisu www.ciazaipasy.pl
w celu zapobiegania problemom, jakie mogą pojawić się w jego funkcjonowaniu.
Wysyłanie informacji na temat kampanii CIĄŻA I PASY, powiadomień na temat szkoleń i kursów oraz badań naukowych.

  1. Uprawnienia Użytkowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez www.ciazaipasy.pl

W każdej chwili masz możliwość samodzielnej kontroli nad danymi osobowymi które nam udostępniłeś,

w szczególności możesz je modyfikować, uzupełniać lub usuwać. W tym celu możesz zwrócić się do nas pisemnie lub za pomocą e maila lub telefonu na adres:

KAMPANIA „CIĄŻA I PASY”

E4S Joanna Kurpiewska

ul. Ryżowa 29
04-838 Warszawa
tel: +48 22 203 53 18

biuro@fotelik.info

Administrator zapewnia najlepszą możliwą ochronę danych osobowych użytkowników. Rozwój serwisu jak i technologii mogą wpłynąć na politykę prywatności – o wszystkich zmianach Administrator będzie informował użytkownika na łamach serwisu.

  1. Dane statystyczne:

Na podstawie uzyskanych od Ciebie informacji i danych technicznych (np. z plików cookies, logów systemowych, adresów IP) związanych z logowaniem się do serwisu i poruszaniem po nim, sporządzane są zbiorcze zestawienia statystyczne. Mogą one, ale nie muszą być ujawnianie podmiotom trzecim w celu poprawy jakości świadczenia usług. Dane statystyczne nie zawierają informacji mogących zidentyfikować indywidualnego Użytkownika.

  1. Dobre praktyki

Wszystkie informacje podane przy rejestracji znane są tylko Tobie, Administratorowi i osobom z nim współpracującym, które zobowiązane są do zachowania tych danych w poufności.

  1. Kontakt

Wszelkie uwagi i sugestie są mile widziane przez Administratora – jeżeli masz pomysł lub zapytanie skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: biuro@fotelik.info.

  1. Słownik pojęć

cookie – ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj w pamięci stałej). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających. Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony www i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów www, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp.

log systemowy – informacja, jaką komputer internauty przekazuje serwerowi podczas każdorazowego połączenia. Log systemowy może zawierać takie dane jak np. numer IP, na podstawie którego można w dużym przybliżeniu ustalić lokalizację komputera łączącego się z serwerem.

adres IP – liczba nadawana interfejsowi sieciowemu, grupie interfejsów (broadcast, multicast), bądź całej sieci komputerowej opartej na protokole IP, służąca identyfikacji elementów warstwy trzeciej modelu OSI – w obrębie sieci oraz poza nią (tzw. adres publiczny). Adres IP nie jest „numerem rejestracyjnym” komputera – nie identyfikuje jednoznacznie fizycznego urządzenia – może się dowolnie często zmieniać (np. przy każdym wejściu do sieci Internet) jak również kilka urządzeń może dzielić jeden publiczny adres IP. Ustalenie prawdziwego adresu IP użytkownika, do którego następowała transmisja w danym czasie jest możliwe dla systemu/sieci odpornej na przypadki tzw. IP spoofingu (por. man in the middle, zapora sieciowa, ettercap) – na podstawie historycznych zapisów systemowych. W najpopularniejszej wersji czwartej (IPv4) jest zapisywany zwykle w podziale na oktety w systemie dziesiętnym (oddzielane kropkami) lub rzadziej szesnastkowym bądź dwójkowym (oddzielane dwukropkami bądź spacjami).